Διάλεξη: "Οι Καταβολές των Ελλήνων στο ύστερο Βυζάντιο και την Τουρκοκρατία"

Διάλεξη: “Οι Καταβολές των Ελλήνων στο ύστερο Βυζάντιο και την Τουρκοκρατία”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κύκλοι Διαλέξεων Ελεύθερου Πανεπιστήμιου Δήμου Κηφισιάς

«Νίκος Αντωνόπουλος»

  • Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, 19.00 – 21.00,

στην Έπαυλη Δροσίνη (Αγ. Θεοδώρων και Δ. Κυριακού – Κηφισιά)

Θέμα:

Οι Καταβολές των Ελλήνων στο ύστερο Βυζάντιο και την Τουρκοκρατία

Εισηγητές:

 Νίκος Κυριαζής, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πανεπιστημίου Πειραιώς,

Ελένη Κεκροπούλου, συγγραφέας, εκδότρια των εκδοτικών οίκων ΕΝΑΛΙΟΣ & ΩΚΕΑΝΟΣ,

Ζαφείρης Ρωσσίδης, ιστορικός.