Νέος τίτλος: "Πολιτική Φαρμάκου στην Ελλάδα σε Συνθήκες Οικονομικής Κρίσης"

Νέος τίτλος: “Πολιτική Φαρμάκου στην Ελλάδα σε Συνθήκες Οικονομικής Κρίσης”

Η παρούσα προσέγγιση επιχειρεί μια ψύχραιμη κριτική της πολιτικής φαρμάκου, η οποία ασκήθηκε στη χώρα μας τα χρόνια της κρίσης, με αναφορά τόσο στην οικονομική όσο και στη νομική τεκμηρίωση των παρεμβάσεων.
Έχει δε ως αφετηρία την πεποίθηση ότι η ανάγκη για αλλαγή της ατζέντας της πολιτικής φαρμάκου και υπέρβαση της στενά δημοσιονομικής οπτικής είναι επιβεβλημένη και υπό το πρίσμα αυτό προτείνει μια διαρθρωτική προσέγγιση στη βάση των πραγματικών μεγεθών και με συνολική αντιμετώπιση του κλάδου, δεδομένης και της συμβολής του στο εισόδημα και την απασχόληση.
Εκδόσεις Παπαζήση, ISBN 978-960-02-3298-1, Σχήμα 21×14, Σελίδες 110, Τιμή: €6,00 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ)
Έκδοση Αθήνα 2017, ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ