Νέο δείγμα Jack Savoretti πριν την κυκλοφορία του “EUROPIANA”