Οn line art exhibition “MSG OPTIMISM IN ART “by MegArt Gallery

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΉ έκθεση τέχνης ένα μήνα
MSG OPΤIMISM ΙΝ ART /ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Στα έργα του κάθε καλλιτέχνης μπορεί να δώσει κάποια μηνύματα.
Να μεταφέρει με τα χρώματα τα του στον καμβά τη διάθεση του.
Όπως χαρά, πάθος, πόνος, εικόνες και πολλά άλλα θέματα. Ο καλλιτέχνης μπορεί να εμπνευστεί και να δημιουργήσει από τις ματιές τις καθημερινότητας, τις σκέψεις, τις, αναμνήσεις, τις στιγμές.
Κάθε τι ευχάριστο και χαρούμενο μπορεί να αποτυπωθεί με τα ποιο ζωντανά χρώματα και να μας μεταφέρει ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
Ακόμα και σήμερα στις δυσκολίες της ζωής μας, πρέπει να χαμογελάμε και να είμαστε Αισιόδοξοι.
Έτσι μεταφέρουμε σε όλους Ελπίδα και αισιοδοξία.
Το κάθε έργο τέχνης μπορεί να έχει και το δικό του μήνυμα.
Ο κάθε καλλιτέχνης έχει το δικό του τρόπο να δημιουργήσει και να αποτυπώσει στον καμβά, την έμπνευση του., Όπως και ο κάθε ένας θεατής, αφήνετε να εκτιμήσει, να αναλύσει, και να εισπράξει τα δικά του μηνύματα.
Η τέχνη δεν έχει όρια, και η κατανόηση των μηνυμάτων στην τέχνη, έχει εξαιρετική σημασία.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Αφιόνη Ολίβια
Βήχου Κατερίνα
Βραχάτη Κατερίνα
Bongard Sugar
Emirzian Panos
Zoe”s Collage
Κόϊκας Σπύρος
Κοκελίδου Λεμονιά
Κώνστα Δώρα
Λουκά Δήμητρα
Μισράσι Δήμητρα
Μπαλωτής Αλέξανδρος
Παρδάκης Δημήτριος
Πατούνα Αναστασία
Πάσχου Λένα
Πολυχρονόπουλος Δημήτριος
Ρηγάτου Μαρία
Στάθη Μαρίνα
Χουντάλας Γεώργιος
Η Έκθεση θα προβάλλεται από 18 Νοεμβρίου ως 18 Δεκεμβρίου 2020 στο
https://www.facebook.com/megartgallery
ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρία Ρηγάτου , Επιμελήτρια ,Εικαστικός
ΑΦΙΣΕΣ /ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / SOCIAL MEDIA Μιχάλης Τσάντες , Μαρία Γεωργιάδου, Νικολά ι Αγγέλοβ ,Δώρα Κώνστα
ART CONCEPT MegArt Gallery Team
ON LINE ART EXHIBITION
MSG /OPTIMISM IN ART / OPTIMISTIC MESSAGES IN ART
Every artist is able to pass some messages through their art.
To transfer with their colours their mood into the canvas.
Like happiness, passion, pain, images and many other themes. The artist can get inspired and create from the stares of daily life, thoughts, memories, moments.
Every pleasant and happy thing can be imprinted with the most vivid colours and pass optimistic messages to us.
Even today at the difficulties of our life, we must smile and be optimistic.
This way we share hope and optimism to everyone.
Every work of art can have its own message.
Every artist has their own way to create and imprint their inspiration on the canvas. Just like every single viewer, they let themselves appreciate, analyze and receive their own messages.
Art has no boundaries and the understanding of messages in art, is extremely important.
PARTICIPATING ARTISTS
Afionis Olivia
Vihou Katerina
Vrachati Katerina
Bongard sugar
Emirzian Panos
Zoe’s Collage
Koikas Spyros
Kokelidou Lemonia
Konsta dwra
Louka Dimitra
Misrasi Dimitra
Balotis Alexandros
Pardakis Dimitrios
Patouna Anastasia
Paschou Lena
Polychronopoulos Dimitrios
Rigatou Maria
Stathi Marina
Houndalas George
The Exhibition will be screened from 18 November to 18 December 2020 at
https://www.facebook.com/megartgallery
TEXT Maria Rigatou, Curator, Visual Artist
POSTERS / MAGAZINE / CONTACT / SOCIAL MEDIA Michalis Tsantes, Maria Georgiadou, Nikola i Angelov, Dwra Konsta
ART CONCEPT MegArt Gallery Team
Thank you