Εργασίες αποκαταστάσεως του αρχαίου θεάτρου του Διονύσου