Γάλα και μέλι

Νέα κυκλοφορία: "Γάλα και μέλι"

Νέα κυκλοφορία: “Γάλα και μέλι”

αυτό είναι το ταξίδι επιβίωσης μέσα από την ποίηση αυτά είναι τα δάκρυα με αίμα και ιδρώτα είκοσι ενός χρόνων αυτή είναι η καρδιά μου