Η Εξαπάτηση της Δημοκρατίας

Παρουσίαση: Η Εξαπάτηση της Δημοκρατίας

Παρουσίαση: Η Εξαπάτηση της Δημοκρατίας

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ανακήρυξη της Αθήνας σε Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου για το 2018, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πετρούπολης τιμά, μεταξύ των συγγραφέων της περιοχής, τον Παναγιώτη Κολέλη,