Ιωάννης Χριστοδούλου

Starisse: Η Έλευση του Βράχου

Starisse: Η Έλευση του Βράχου

Η ανθρωπότητα στρέφει το βλέµµα της στα άστρα και προσπαθεί να εξετάσει ένα έλλογο, περίεργο σήµα που προέρχεται από το δορυφόρο του Άρη, Δείµο. Μέσα