Μαρίκα Ρόμπου-Λεβίδη

Νέα κυκλοφορία: «Εδώ καπούτ»

Νέα κυκλοφορία: «Εδώ καπούτ»

Κυκλοφορεί στις 15 Ιανουαρίου από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια το βιβλίο «Εδώ καπούτ»: Η βία του συνόρου. Μετανάστευση, Εθνικοφροσύνη και φύλο στην ελληνοαλβανική μεθόριο” της Μαρίκας