Σιωπηλή παρουσία

Έκθεση "Σιωπηλή παρουσία: Συναντώντας τον Γ. Ζογγολόπουλο 45 χρόνια μετά" στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Έκθεση “Σιωπηλή παρουσία: Συναντώντας τον Γ. Ζογγολόπουλο 45 χρόνια μετά” στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Hellenic American College (HAEC) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου παρουσιάζουν την ομαδική εικαστική έκθεση «Σιωπηλή παρουσία: συναντώντας τον