Βασίλης Βασιλικός

Νέα έκδοση: Βασίλης Βασιλικός "ΤΑ ΣΙΛΟ"

Νέα έκδοση: Βασίλης Βασιλικός “ΤΑ ΣΙΛΟ”

1941-1944. Μακεδονία υπό Βουλγαρική Κατοχή. Οι κατακτητές σχεδιάζουν να ανατινάξουν τον αλευρόμυλο της Καβάλας, για να υποχρεώσουν τους Έλληνες να εισαγάγουν σιτηρά από τη Βουλγαρία.