Ημερίδα με θέμα: "Καταβολές του Ελληνισμού" στο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ημερίδα με θέμα: “Καταβολές του Ελληνισμού” στο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Οι Εκδόσεις Ενάλιος, το Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Διεθνές Κέντρο Κώστας Κυριαζής (ΔΚΚΚ), η Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, η Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας, η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και ο Σύνδεσμος Μπάιρον για τον Φιλελληνισμό και τον Πολιτισμό,

σε συνεργασία με το ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,

έχουν την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσουν την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, από τις 11:00 ως τις 15:30, σε ημερίδα και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα:

Καταβολές του Ελληνισμού
Η Οδύσσεια του Ελληνισμού μέσα στον ιστορικό χρόνο