Σχολείο

Πως ένα δελτίο τύπου γίνεται μάθημα έκθεσης

Η καθημερινότητα μου κατακλύζεται πλέον από δελτία τύπου , λέξεις που περιμένουν να γραφτούν και συναντήσεις με υπέροχους  ανθρώπους της μουσικής και της τέχνης γενικότερα