29 Μαρτίου, 2018

Νέα έκδοση: Βασίλης Βασιλικός "ΤΑ ΣΙΛΟ"

Νέα έκδοση: Βασίλης Βασιλικός “ΤΑ ΣΙΛΟ”

1941-1944. Μακεδονία υπό Βουλγαρική Κατοχή. Οι κατακτητές σχεδιάζουν να ανατινάξουν τον αλευρόμυλο της Καβάλας, για να υποχρεώσουν τους Έλληνες να εισαγάγουν σιτηρά από τη Βουλγαρία.

Παρουσίαση βιβλίου: «Αόρατο νήμα»

Παρουσίαση βιβλίου: «Αόρατο νήμα»

Ο Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει σε µια γιορτή για το συνολικό έργο της Ευαγγελίας Ευσταθίου αλλά και για την παρουσίαση του νέου